Servisní služby

Servis a kalibrace přístrojů

Provádíme profesionální údržbu, kalibraci a servis laboratorních přístrojů. Tyto činnosti jsou nutné k hladkému chodu Vaší laboratoře. Správně fungující přístroj je základ pro správné a přesné výsledky Vašich analýz.

Jsme pro Vás schopni zajistit tyto služby:

  • servis a údržba -  pravidelná údržba k zajištění dlouhodobého a bezproblémového provozu
  • seřízení - seřízení, justování dle doporučených postupů výrobce pro dosažení nejlepších možných parametrů přístroje
  • testování a kalibrace - testování a kalibrace podle potřeb zákazníka, pro zjištění stavu a reálných odchylek celého měřícího systému v oblasti rutinního provozu. Používáme nejlepší dostupné referenční materiály na trhu
  • vystavení kalibračního listu a dalších potřebných dokumentů
  • Údržbu a akreditovanou kalibraci pipet